Yararlı Bilgiler
Yurdumuzla iligili bazı bilgileri burada bulabilirsiniz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Öğrencinin okuduğu okuldan alacağı öğrenci belgesi
  • 1 adet fotoğraf
  • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak. (Sağlık ocağından alınan rapor kabul edilir.)
  • Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi
  • Başvuru formu (Yurt Müdürlüğü’nden alınır.)

YURTTAN YARARLANMA SÜRESİ


Aydoğan Erkek Öğrenci Yurdu, bir ders yılı boyunca siz kıymetli öğrencilerimizin hizmetindedir. Ders yılının bitiminden sonra yurtta kalmak isteyen öğrenciler için yurt yönetiminin uygun bulması halinde gerekli işlemler yapılır.
 
 
Pro WEB